Zatwierdzona lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie oraz lista rezerwowa

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Regulaminem rekrutacji w projekcie Komisja Rekrutacyjna zatwierdziła listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie oraz listę rezerwową. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.

Zatwierdzona lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie oraz lista rezerwowa (22.01.2014)

Z poważaniem,
Zespół Projektu

Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego