Szkolenia i doradztwo

 

Dla 40 osób, które zakwalifikują się do udziału w  projekcie, realizowane będą szkolenia o następującej tematyce (łącznie 52h):

 • Prawne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – 8h
 • Zagadnienia podatkowe i finansowo-księgowe – 8h
 • Podstawy planowania i zarządzania firmą – 8h
 • Rozwijanie osobistego potencjału – 8h
 • Przygotowanie biznesplanu oraz wniosków o wsparcie finansowe i pomostowe – 20h

W ramach projektu realizowane będzie również indywidualne doradztwo o następującej tematyce (łącznie 10h):

 • pisanie biznesplanu, przygotowanie wniosków o wsparcie finansowe i pomostowe, opracowanie strategii firmy – 8h
 • coaching indywidualny – 2h

Dla 24 osób, które rozpoczną działalność gospodarczą oraz otrzymają wsparcie finansowe realizowane będzie doradztwo specjalistyczne o następującej tematyce:

 • doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania przyznanego wsparcia finansowego i pomostowego – 15h

Terminy

 • Grupa 1 (plik do pobrania)
 • Grupa 2 (plik do pobrania)
 • Grupa 3 (plik do pobrania)

Standard szkoleń

 • niewielkie grupy szkoleniowe (13-14 osób)
 • doświadczeni trenerzy – praktycy prowadzący szkolenia
 • zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi (blisko 70 % zajęć to ćwiczenia)
 • praca na przykładach
 • profesjonalne materiały szkoleniowe (uwzględniające aspekty praktyczne omawianych zagadnień)
 • wysokiej klasy sale szkoleniowe

Każdy uczestnik otrzyma również na szkoleniach:

 • pakiet szkoleniowy
 • zestaw materiałów szkoleniowych
 • przerwy kawowe i obiad
 • zwrot kosztów dojazdu (dla osób dojeżdżających na szkolenia z innych miejscowości)
 • opiekę nad dziećmi (w szczególności dla kobiet, które powracają na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dzieci)