Rekrutacja

 

Uczestnikiem projektu może być osoba fizyczna, która zamierza rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz spełnia w szczególności następujące warunki:

a także pozostałe warunki określone w § 3 Pkt. 2 d-n Regulaminu uczestnictwa w projekcie.

Jednocześnie, uczestnikiem projektu nie może być osoba fizyczna, która nie spełnia jednego lub więcej z powyższych warunków i/lub spełnia warunki wykluczenia na podstawie Ramowych Wytycznych w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2 Pkt. 2.2 a-i.

Aby zakwalifikować się do uczestnictwa w projekcie, konieczne jest przejście wszystkich etapów rekrutacji oraz posiadanie według ostatecznej listy rankingowej odpowiedniej liczby punktów.

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych prowadzone będzie w następującym terminie: od 21.10.2013 r. godz. 8.00 do 08.11.2013 r. godz. 16.00.

Formularz rekrutacyjny należy dostarczyć do biura projektu:

 • w siedzibie Lidera projektu – Teichert & Partners Psychologia i Biznes Hubert Teichert
  ul. Ks. J. Poniatowskiego 76B/1-2, 71-112 Szczecin

lub

 • w siedzibie Partnera projektu – 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz
  ul. J. Janosika 8, 71-424 Szczecin

I KROK: Ocena formalna

W trakcie oceny formalnej formularzy zgłoszeniowych weryfikowane będzie spełnianie następujących kryteriów formalnych:

kryteria obowiązkowe:

 • złożenie formularza rekrutacyjnego zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 Regulaminu rekrutacji w projekcie
 • złożenie formularza rekrutacyjnego w terminie od 21.10.2013 r. godz. 8.00 do 08.11.2013 r. godz. 16.00
 • złożenie formularza rekrutacyjnego w zamkniętej, opisanej według wzoru kopercie (zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji w projekcie)
 • wypełnienie formularza rekrutacyjnego w języku polskim, elektronicznie lub odręcznie w czytelny sposób
 • wypełnienie formularza rekrutacyjnego w sposób kompletny tj. uzupełnienie wszystkich rubryk (pól) formularza rekrutacyjnego
 • zaparafowanie każdej ze stron formularza rekrutacyjnego oraz podpisanie przez osobę zainteresowaną uczestnictwem w projekcie w wyznaczonych miejscach
 • spełnianie wymienionych powyżej warunków uczestnictwa, szczegółowo określonych w § 3 Pkt. 2 Regulaminu rekrutacji w projekcie

kryteria przynależności do grup preferowanych (kryteria nieobowiązkowe):

II KROK: Ocena merytoryczna

W trakcie oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych weryfikowany będzie opis planowanej działalności gospodarczej według następujących kryteriów merytorycznych:

 • opis planowanej działalności gospodarczej (0 – 15 pkt.)
 • opis rynku dla planowanej działalności gospodarczej (0 – 10 pkt.)
 • opis posiadanego wykształcenia, doświadczenia, umiejętności związanych z przedmiotem działalności gospodarczej (0 – 15 pkt.)
 • planowany koszt inwestycji (0 – 5 pkt.)
 • alternatywy (0 – 5 pkt.)

III KROK: Rozmowy rekrutacyjne i testy kompetencji

W trakcie rozmów rekrutacyjnych i testów kompetencji weryfikowane będzie posiadanie przez kandydata predyspozycji i kompetencji do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej według następujących kryteriów:

 • przedsiębiorczość i samodzielność (0 – 10 pkt.)
 • sumienność i odpowiedzialność (0 – 10 pkt.)
 • motywacja i determinacja do osiągnięcia celu (0 – 10 pkt.)
 • umiejętność planowania i myślenia analitycznego (0 – 10 pkt.)
 • radzenie sobie ze stresem (0 – 10 pkt.)

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie uczestnictwa w projekcie.

Do pobrania:

 1. Regulamin rekrutacji w projekcie
 2. Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny
 3. Załącznik nr 2 Karta oceny formularza rekrutacyjnego
 4. Załącznik nr 3 Harmonogram rekrutacji
 5. Listy rankingowe

Zapraszamy Państwa na otwarte spotkania informacyjne, które odbędą się w poniższych terminach:

 • w Szczecinie: wtorek 22.10.2013 r., godz. 13.00 – 15.00, Teichert & Partners, ul. Poniatowskiego 76B/1-2
 • w Goleniowie: środa 16.10.2013 r., godz. 13.00 – 15.00, Szkoła Yamaha,
  ul. Dworcowa 9 (Galeria MINI PARK, I piętro)
 • w Świnoujściu: czwartek, 17.10.2013 r., godz. 13.00 – 15.00, Hossa,
  ul. Kasprowicza 4
 • w Policach: wtorek 29.10.2013 r., godz. 13.00 – 15.00, Miejski Ośrodek Kultury, ul. Siedlecka 1a

 

Prosimy o zgłoszenie chęci udziału telefonicznie (91 486 05 05) lub mailem na adres info@kierunekprzyszlosc.pl