Pliki do pobrania

 1. Regulamin rekrutacji w projekcie
 2. Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny
 3. Załącznik nr 2 Karta oceny formularza rekrutacyjnego
 4. Załącznik nr 3 Harmonogram rekrutacji
 5. Regulamin przyznawania wsparcia inwestycyjnego i pomostowego
 6. Listy rankingowe
 7. Regulamin Komisji Oceny Wniosków
 8. Ramowe Wytyczne 6.2
 9. Wzory dokumentów – rozliczenie wsparcia finansowego
 10. Wzory dokumentów – rozliczenie podstawowego wsparcia pomostowego
 11. Deklaracja pochodzenia sprzętu używanego
 12. Wzory dokumentów – zmiany w wydatkowaniu wsparcia finansowego (harmonogram rzeczowo-finansowy)
 13. Wzory dokumentów – zmiany w wydatkowaniu podstawowego wsparcia pomostowego (Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego)