Informacja o naborze wniosków

Lider projektu – TEICHERT & PARTNERS PSYCHOLOGIA I BIZNES HUBERT TEICHERT wraz z Partnerem projektu 4C CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ KRZYSZTOF MUSIATOWICZ realizujący projekt ,,Kierunek: PRZYSZŁOŚĆ! w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pragnie poinformować o terminie składania Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego wraz z biznes planem i harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz Wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego dla Uczestników projektu:

od 13.03.2014 r. od godziny 9.00 do 27.03.2014 r. do godziny 15.00

 

Dokumenty należy złożyć w biurze Partnera Projektu – 4C CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ KRZYSZTOF MUSIATOWICZ, z siedzibą przy ul. J. Janosika 8, 71-424 Szczecin.

 

Zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem.

 

Zespół projektu

Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego