Wezwanie do założenia działalności gospodarczej oraz złożenia dokumentów

Szanowni Państwo,

Beneficjent projektu – Teichert & Partners Psychologia i Biznes Hubert Teichert – w związku z publikacją ostatecznej listy rankingowej, w załączeniu przedstawia:
- wezwanie do założenia działalności gospodarczej oraz złożenia dokumentów
.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się.
Wraz z pismem, przedstawiamy wymagane do złożenia załączniki:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

W przypadku wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z Biurem Lidera lub Partnera projektu.

Z poważaniem,
Zespół Projektu

Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego